مسائل امنيتي

با توجه به به روز رساني سامانه خدمات الکترونيک آذرخش و به دليل مسائل امنيتي،بعد از ورد به سامانه ،تعريف سوال امنيتي در منوي مربوط به کاربران در صورتي که از قبل تعريف نشده باشد اجباري مي باشد

تغيير رمز عبور براي کاربراني که کلمه عبور آنها شماره ملي مي باشد نيز اجباري مي باشد

پیشخوان
امروز : 1396/09/02

آزمون الکترونیکی تقویم آموزشی